2017. december 20., szerda

Beszámoló a G. Fekete Éva Esettanulmány Készítő Versenyről


Beszámoló a G. Fekete Éva Esettanulmány Készítő Versenyről

A Budapesti Corvinus Egyetem és a Geo Intézet képviseletében hárman – Ghira Zsófia Anna, Csia Márton és Mozga Gábor – vettünk részt a G. Fekete Éva Esettanulmány Készítő Versenyen. Korábban „Margó” néven volt ismert az említett verseny, ami most először viselte a 2017-ben elhunyt G. Fekete Éva, a Miskolci Egyetem professzorasszonyának nevét, így emlékezve a kiváló kutatóra és tisztelegve a hazai vidékfejlesztés egyik legnagyobb alakja előtt. A verseny tárgya a helyi foglalkoztatásban sikeresen tevékenykedő valamely periférikus térség vagy település helyi foglalkoztatáshoz kapcsolódó kezdeményezéseinek és azok hatásainak bemutatása, valamint a sikeresnek tartott kezdeményezés továbbfejlesztésére, illetve más térségekben történő adaptációjára vonatkozó javaslatrendszer kidolgozása volt. Mindhárman elmondhatjuk magunkról, hogy az inspirációt az augusztusban, Irotán megszervezett G. Fekete Éva Nyári Egyetemen merítettük a vidékfejlesztés, szűkebb lehatárolásban pedig a borsodi és az abaúji térség kapcsán.
Esettanulmányunk elkészítéséhez Magyarország egyik leghátrányosabb térségéhez, az encsi járáshoz tartozó dél-abaúji Ináncs és Hernádszentandrás sikeres (köz)foglalkoztatási programjait, illetve a kiírásnak megfelelően adaptációinak lehetőségeit vizsgáltuk meg és elemeztük. Dolgozatunk során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a hátrányos helyzetű térségekben értéket teremtő közfoglalkoztatási program esetén a vezetők milyen kihívásokkal találkoztak a program egyes életszakaszainak során, ezeket hogyan tudták orvosolni, illetve, hogy a jelenben, a működtetési és az önfenntartási szakaszok között milyen nehézségekkel szembesülnek, ezeket hogyan kezelik. A tanulmány elkészítésére három hét állt rendelkezésre, felkészítő tanáraink az Intézet munkatársai, Varga Ágnes és Dr. Jeney László voltak. A releváns szakirodalmak feltárása mellett terepi kutatást is végeztünk, mely során 1-1 interjút készítettünk a választott települések polgármestereivel. Meghatározó élmény volt személyesen is megismerkedni Kiss Péterrel és Üveges Gáborral, akik az értékteremtő közfoglalkoztatásra támaszkodva országos szinten is kiemelkedő és unikális programokat – az önellátó élelmiszertermelés és a közművek saját erőből való kiépítése Ináncson, valamint az önálló értékesítési rendszerrel és partnerhálózattal rendelkező BioSzentandrás márka megteremtése – vittek sikerre saját közösségeikben.Melegházi növénytermesztés Ináncson
Képet készítette: Ghira Zsófia Anna


BioSzentandrás portékák a helyi kiállító üzletben
Képet készítette: Ghira Zsófia Anna
Interjúink és terepi bejárásunk alkalmával is megbizonyosodhattunk arról, hogy ekkora sikerek eléréséhez a helyi hősök, a közösségfejlesztés és a támogatási források szinergiájának felhasználása egyaránt szükségesek, a hangsúly pedig az értékteremtésen és a fenntarthatóságon van.
A tanulmányi verseny második, szóbeli fordulójára november 24-én került sor az MTA Miskolci Bizottságának Székházában. A döntőbe került négy csapat egyenként 20 percben prezentálhatta esettanulmányának eredményeit, amit egy 10 perces vita követett, majd a zsűritagok az NSKI, az ÉMORKA és a Miskolci Egyetem képviseletében értékelték a résztvevők teljesítményét. Az eredményhirdetésre az esemény végén helyben sor is került, ahol, egy másik Corvinusos és a Miskolci Egyetem delegációját megelőzve, elsőként hozta ki csapatunkat a szakmai zsűri. Ugyanakkor nem csak az első hellyel járó elismerést hoztuk haza Miskolcról, hanem a zsűritagok értékes és építő kritikáját, új kutatások irányát felvető kérdéseit. Valamint sok tanulsággal szolgált a versenytársak pályamunkáinak megismerése is, hiszen így új szempontokat, látásmódokat ismerhettünk meg. Véleményünk szerint a sikeres szereplésen túl, ezek szolgálták igazán azt a célt, amely a verseny kiírásának célkitűzései között is szerepel, hogy a résztvevőkben, jelen esetben csapatunk tagjaiban elköteleződés alakuljon ki az égető problémákkal küzdő vidékfejlesztés iránt.
Ezúton is köszönjük a szervezést és tanárainknak a felkészítő munkát!
Ghira Zsófia Anna, Csia Márton és Mozga Gábor


Prezentálás közben, a döntőben


Üveges Gáborral, Hernádszentandrás polgármesterével az eredményhirdetés után


A döntő után
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Idézetek

"Semmi sem rossz, ami a természet szerint való."
(Marcus Aurelius)

"A természet tiszta rendszer, abban csak tiszta válaszok vannak."
(Szent-Györgyi Albert)

"Nem okos ember az, aki olyan fának nyesegeti ágait, melynek árnyékába húzódott."
(Mikszáth Kálmán)